• <rt id="hl1we"></rt>

   1. <rt id="hl1we"></rt>
    • 李白《月下獨酌四首·其一》全文翻譯及賞析帶注釋 李白《月下獨酌四首·其一》全文翻譯及賞析帶注釋

     月下獨酌四首其一 唐李白 花間一壺酒,獨酌無相親。 舉杯邀明月,對影成三人。 月既不解飲,影徒隨我身。 暫伴月將影,行樂須及春。 我歌月徘徊,我舞影零亂。 醒時同交歡,醉后各分散。 永結無情游,相期邈云漢。 ...

     211人喜歡 日期:2020-07-30 22:21:30

    • 李白靜夜思古詩拼音版全文翻譯及賞析帶注釋 李白靜夜思古詩拼音版全文翻譯及賞析帶注釋

     靜夜思 唐李白 chung qin mng yu guāng 床 前 明 月 光 y sh d shng shuāng 疑 是 地 上 霜 jǔ tu wng mng yu 舉 頭 望 明 月 d tu sī g xiāng 低 頭 思 故 鄉 譯文: 月光透過窗戶灑在床前, 好像地上鋪著一層...

     186人喜歡 日期:2020-07-19 23:05:40

    • 李白望廬山瀑布拼音版帶拼音全文翻譯及賞析和注釋 李白望廬山瀑布拼音版帶拼音全文翻譯及賞析和注釋

     望廬山瀑布 唐李白 r zho xiāng l shēng zǐ yān, 日 照 香 爐 生 紫 煙, yo kn p b gu qin chuān。 遙 看 瀑 布 掛 前 川。 fēi li zh xi sān qiān chǐ, 飛 流 直 下 三 千 尺, y sh yn h lu jiǔ tiā...

     271人喜歡 日期:2020-07-19 00:28:05

    • 李白訪戴天山道士不遇古詩全文翻譯及賞析帶注釋 李白訪戴天山道士不遇古詩全文翻譯及賞析帶注釋

     訪戴天山道士不遇 唐李白 犬吠水聲中,桃花帶露濃。 樹深時見鹿,溪午不聞鐘。 野竹分青靄,飛泉掛碧峰。 無人知所去,愁倚兩三松。 【譯文】 隱隱的犬吠聲夾雜在淙淙的流水聲中,桃花繁盛帶著點點露水。 樹林深處,...

     220人喜歡 日期:2020-06-22 22:41:29

    • 李白望天門山古詩帶拼音版全文翻譯及賞析帶注釋 李白望天門山古詩帶拼音版全文翻譯及賞析帶注釋

     望天門山 唐李白 tiān mn zhōng dun chǔ jiāng kāi 天門中斷楚江開 b shuǐ dōng li zh cǐ hu 碧水東流至此回 liǎng n qīng shān xiāng du chū 兩岸青山相對出 gū fān y pin r biān li 孤帆一片日邊...

     224人喜歡 日期:2020-06-21 21:52:21

    • 李白最有名的古詩30首 李白最有名的古詩30首

     1、《靜夜思》 床前明月光,疑是地上霜。 舉頭望明月,低頭思故鄉。 2、《獨坐敬亭山》 眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。 相看兩不厭,只有敬亭山。 3、《夜宿山寺》 危樓高百尺,手可摘星辰。 不敢高聲語,恐驚天上人。 4...

     742人喜歡 日期:2020-05-01 00:22:50

    • 李白最有名的三首詩 李白最有名的三首詩

     1、早發白帝城 唐李白 朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。 兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。 2、望廬山瀑布 唐李白 日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。 飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。 3、靜夜思 唐李白 床前看月...

     211人喜歡 日期:2020-05-01 00:11:08

    • 李白寫楊貴妃的詩三首 李白寫楊貴妃的詩三首

     1、《清平調其一》 唐代:李白 云想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。 若非群玉山頭見,會向瑤臺月下逢。 2、《清平調其二》 唐代:李白 一枝紅艷露凝香,云雨巫山枉斷腸。 借問漢宮誰得似,可憐飛燕倚新妝。 3、《清平...

     131人喜歡 日期:2020-05-01 00:06:57

    • 李白煙花三月下揚州全詩翻譯及賞析 李白煙花三月下揚州全詩翻譯及賞析

     黃鶴樓送孟浩然之廣陵 唐李白 故人西辭黃鶴樓,煙花三月下揚州。 孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。 注釋: 黃鶴樓:中國著名的名勝古跡,故址在今湖北武漢市武昌蛇山的黃鵠磯上,屬于長江下游地帶,傳說三國時期的...

     268人喜歡 日期:2020-04-02 18:07:19

    • 李白春夜洛城聞笛翻譯全文及賞析 李白春夜洛城聞笛翻譯全文及賞析

     春夜洛城聞笛 唐李白 誰家玉笛暗飛聲,散入春風滿洛城。 此夜曲中聞折柳,何人不起故園情。 譯文: 這是從誰家飄出的悠揚笛聲呢?它隨著春風飄揚,傳遍洛陽全城。 客居之夜聽到《折楊柳》的曲子,誰又能不生出懷念故...

     219人喜歡 日期:2020-03-19 17:37:30